Skip to main content

Over het lidmaatschap

VHR

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt 350 Euro per kalenderjaar. Daarmee heeft u onderstaande voordelen:

Toegang tot het exclusieve netwerk van VHR, via whatsapp en andere
Op de hoogte blijven van nieuwe evolutie in het HR-landschap
Deelname aan 5 tot 6 leermomenten, met aansluitend een kwalitatief diner.
Toegang tot het jaarlijkse HRPro congres aan ledenvoorwaarden
Mogelijkheid tot het stellen van vragen inzake evoluties, tendenzen, beslissingen in een bredere kring
Voor wie dat wil en mits aanvaarding, deelname aan de SoundBoard van hrpro.be

Voorwaarden lidmaatschap

HR-beleid

Op het moment van de start van het lidmaatschap is het kandidaat-lid actief als eindverantwoordelijke HR in een bedrijf dat een HR-beleid voert.

Algemene principes

Het lid aanvaardt de algemene principes van deugdelijk HR-beleid en verklaart die te zullen toepassen naar eigen vermogen.

Vertrouwelijkheid

Het lid aanvaardt de vertrouwelijkheid van de interacties die plaats vinden tussen de leden.

HR-beroep

Indien het lid verandert van métier na het lidmaatschap, dan kan hij of zij lid blijven van de vereniging op voorwaarde dat de activiteiten niet indruisen tegen de waarden van het HR-beroep. Het is het lid ook niet toegelaten commerciële activiteiten te ontwikkelen tijdens de vergaderingen van de vereniging of andere leden ongevraagd te contacteren met commerciële voorstellen.

Vergaderingen

Het lid engageert zich om regelmatig de vergaderingen bij te wonen en actief bij te dragen.