Skip to main content

Agenda West-Vlaanderen

De activiteiten zijn toegankelijk voor vhr-leden, tenzij anders aangegeven.

Agenda 2024

Zet volgende data maar alvast in jullie agenda en mis niets van wat terug een interessant jaar belooft te worden!

 

24 januari
#1 Omgaan met (morele) Dilemma’s.

We gaan in dialoog met Jochanan Eynikel, Filosoof verbonden aan Etion. Jochanan Eynikel (1981) is master in de wijsbegeerte en audiovisuele journalistiek. Zijn bijdragen richten zich op het raakvlak tussen ethiek, filosofie en economie. Hij is auteut van Check-In en Robot aan het stuur.

Die dag hebben we een korte statutaire algemene vergadering.

Praktisch: woensdag 24 januari 2024 om 18 uur

Locatie: Restaurant Molendries, Koolskampstraat 35 te 8830 Gits (T 051/230 999)

____

23 april
#2 Inclusie als moreel Kompas, of als antwoord op de arbeidsmarkt?

Waarom zijn we eigenlijk bezig met inclusie?
Doen we dat omdat het richtvaardig is, of omdat we een functioneel verantwoord antwoord willen bieden op de arbeidsmarkt.
Hoever gaat inclusie?
Hoe houden we balans?
Wat doen we met mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben?

Praktisch: dinsdag 23 april 2024 om 18 uur

Locatie: Restaurant Molendries, Koolskampstraat 35 te 8830 Gits (T 051/230 999)

 ____

14 mei
#3 International HR Day: AI and HR (EAPM)

Elk jaar zetten we onszelf even in de aandacht met de Internationale HR Day. Normaal vindt die plaats op 20 mei, maar het online voorprogramma georganiseerd door de European Association of People Management is al op 14 mei.  Dit jaar is het thema de impact van AI op HR, op zich iets wat zeer veel dilemma’s met zich meebrengt.

U wordt daarop uitgenodigd.

Praktisch: dinsdag 14 mei 2024 om 11 uur
Online

 ____

21 mei
#4 How to build your career in HR?

Op 20 mei is het International HR Day en dat moet gevierd worden. Tijdens deze webinar staat de vraag ‘how to build your career in HR’ centraal en zoeken we hier een antwoord op. Er zijn twee sprekers uitgenodigd om ons hierbij te helpen. Ans De Vos is een autoriteit op het gebied van loopbaanmanagement- en ontwikkeling en Min Huet is Manager Talent Management bij Aquafin.

Tijdens deze webinar kunt u al uw vragen stellen.

Praktisch: dinsdag 21 mei 2024 om 11uur30
Online

 ____

26 juni
#5 Do we stay of do we Go?

Het dilemma bij uitstek is hier te blijven en de economie te steunen of weg te gaan. Door de schaarste maar ook door het economisch en fiscaal beleid riskeren we niet meer aantrekkelijk te zijn voor investeringen. De recente PISA resultaten wijzen ook op eroderende competenties bij onze jongeren, wat dan ook weer een schaduw werpt op onze toekomst.
Blijven we of blijven we niet, is een vraag die in directiekamers wel vaker gesteld wordt.

Op deze dag zullen we ook de algemene vergadering houden.

Praktisch: woensdag 26 juni 2024

Locatie: Restaurant Molendries, Koolskampstraat 35 te 8830 Gits (T 051/230 999)

  ____

24 september
#6  VHR Seminarie “HR voor de toekomst”

Voor de derde keer verzamelen we in het Concertgebouw Brugge om ons te buigen over de HR voor de toekomst.

Praktisch: woensdag 24 september 2024

Locatie: Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34 te 8000 Brugge

____

14 november
#7 HRPRO congres: Leadership Lever

Het hrpro-congres zoomt in op leiderschap.
Meer info via www.hrpro.be

Praktisch: donderdag 14 november 2024 (de hele dag)

Locatie: VBO, Brussel

____

20 november
#8  Harden Up, Soften Down?

De slinger slingert en gaat van hard naar zacht en van zacht naar hard. De aandacht voor welzijn, het toenemend aantal klachten over toxisch leiderschap, de schaarste op de arbeidsmarkt doen sommige leidinggevenden en zaakvoerders denken dat men niet meer “hard” en veeleisend mag zijn.
We zakken af in het dilemma tussen sturen en steunen, slaan en zalven.

Praktisch: woensdag 20 november 2024 om 18 uur

Locatie: Restaurant Molendries, Koolskampstraat 35 te 8830 Gits (T 051/230 999)

Agenda 2023

Februari
#1 Mythes van Customer Experience en wat dat betekent voor HR.

Te veel klantgerichtheids-initiatieven mislukken. De klant merkt het verschil niet tussen voor en na. En daarom is er geen effect op zijn gedrag: mond-tot-mondreclame, verkoop of loyaliteit. Uiteindelijk worden die initiatieven niet meer gefinancierd en sterven ze een stille dood.

Hoe komt dat?

Een belangrijke oorzaak is dat managers er overtuigingen op nahouden die aanzetten tot acties die niet echt werken. Sommige zijn misinterpretaties – andere zijn ronduit fout. We noemen die overtuigingen “klantgerichtheidsmythes”.

En dat is waar we het in deze sessie over zullen hebben: hoe kunnen we die valkuilen vermijden en hoe komen we effectief en efficiënt vooruit. Kortom: waar steken we ons geld en onze energie in voor het beste resultaat. En waarom doen we het eigenlijk allemaal?

De spreker van de avond is Horst Remes is Managing Partner bij Onestone, een adviesbureau dat bedrijven helpt om bottom line resultaten te verbeteren door efficiënte, klantgerichte dienstverlening en klantbeleving.

Horst heeft een achtergrond als internationaal verkoopdirecteur in de telecommunicatie-industrie en richt zich al meer dan twintig jaar uitsluitend op klantstrategie.

Hij heeft verschillende onderzoeksinitiatieven naar klantgedrag geleid en is een gewaardeerd spreker op bedrijfs- en customer experience events.

Praktisch: woensdag 15 februari 2023 om 18 uur

Locatie: Restaurant Molendries, Koolskampstraat 35 te 8830 Gits (T 051/230 999)

 ____

Februari
#2 “The EU Skills Agenda”

 The way we work, learn, take part in society and lead our everyday lives is changing with technological developments, global and demographic challenges. The right skills help individuals to adjust to these changes and ensure their well-being while contributing to society, productivity and economic growth.

 Today people need to be equipped with a variety of skills ranging from basic skills, such as literacy, numeracy and digital, to vocational or technical skills as well as entrepreneurial skills and transversal skills, such as foreign languages or personal development and learning to learn.

Praktisch: woensdag 28 februari om 12 uur – Samen met EAPM

Online – Inschrijven via https://www.eapm.org/the-eu-approach-to-the-challenge-of-skills

____

16 maart
#3 HRPro-conferentie: “Inclusive Talent Management”.

 Het tekort op de arbeidsmarkt kan deels worden opgelost door een meer inclusieve benadering van talent. Nog te vaak laten organisaties mensen met potentieel aan zich voorbij gaan, omdat ze niet voldoen aan de profieleisen. Die profieleisen zijn nog te vaak opgesteld met de ideale kandidaat voor ogen, waardoor de drempel te hoog wordt.

 Inclusief ondernemen vraagt om de organisatie te herdenken en processen van rekrutering, evaluatie, ontwikkeling meer flexibel te maken. Personaliseren van werk is daarbij de te nemen richting.

 Er zijn de afgelopen jaren veel initiatieven geweest die aantonen dat integreren van mensen die een zogenaamde afstand tot de arbeidsmarkt hebben of door de arbeidsmarkt worden uitgestoten, mogelijk is en zijn vruchten afwerpt.

Alleen, het vraagt openheid, experimenteren en volhouden. Er bestaat vandaag veel ervaring en onderzoek met job crafting, job sculpting, inclusief job design, i-deals, mass customization, …

 Tijdens ons congres op 16 maart, duiken we dieper in deze materie met sprekers van oa. AMS, Idewe, Odisee, Allyens, Febelfin, Performanse, RGF, Poolstok, Proximus, … !

Dit event is tweetalig: de sprekers komen tussen in het Nederlands, het Frans of een mix van beide.

 Gratis voor leden van de HRPro.be-deelverenigingen!

No alt text provided for this image

Praktisch: donderdag 16 maart vanaf 10 uur (onthaal vanaf 9 uur) tot 16.30 uur

Locatie: bij VBO in Brussel – Inschrijven via: Inschrijven voor HRPro-conferentie

 ____

19 april

#4 A Seat at The Table.

Deze keer hebben we geen spreker te gast, maar gaan we zelf aan de slag.

Een van de uitdagingen van HR in de toekomst is het strategisch denken en handelen. Het grootste verwijt van HR-critici is dat HR geen impact zou hebben op de organisatie, de “business”. Er wordt dan vaak geschermd met het falende data-beleid of de ontoereikende digitalisering binnen HR. Maar deze opmerkingen gaan voorbij aan de essentie van HR en worden vaak geuit door mensen die wel een opinie hebben over HR, maar weinig ervaring in HR.

Die avond gaan we het allemaal oplossen!

We bekijken een aantal strategische modellen voor HR en gaan er mee aan de slag. We kennen misschien allemaal een model van Dave Ulrich (hij heeft er meerdere) die een HR beschrijft die strategische impact heeft. Wij gaan concreet aan de slag met een iets nieuwer model, namelijk het HR canvas van de Association of Innovative HR. De voorzitter leidt het debat in.

Je gaat naar huis met inzicht in een model dat je zelf kunt gebruiken, maar ook opnieuw met inspiratie van de collega’s. Met deze sessie knopen we weer aan met een traditie, waarbij we één vergadering spendeerden aan een live debat en interactie

Praktisch: woensdag 19 april om 18 uur

 ____

#5 De blik van de financiële wereld

“People are the most important asset”. Het is een boutade, maar is dat ook wel zo? Hoe kijkt de financiële sector naar de factor mens wanneer ze organisaties waarderen? Hoe kunnen we de ontastbare menselijke dimensie meenemen in het bepalen van wat een firma waard is? Moeten we dat zelf proberen?

We gaan in debat met de financiële wereld en hopelijk leren we ook iet sover het métier van HR.

Op deze dag zullen we ook de algemene vergadering houden.

 Praktisch: woensdag 14 juni om 18 uur

 ____

19 september
#6 VHR Seminarie “HR voor de toekomst”.

 Voor de tweede keer komen we samen in het Concertgebouw van Brugge om ons te buigen over HR voor de toekomst. Een serie korte interventies geven een weelde aan ideeën die we in de praktijk kunnen zetten. Voor de jaarlijkse portie inspiratie moet je op dit congres zijn.

Gratis voor leden van VHR!

 Praktisch: dinsdag 19 september

Locatie: Concertgebouw Brugge, ’t Zand 34 te 8000 Brugge

  ____

15 November
#7  De Toekomst van het sociaal overleg.

Wat denkt de overheid eigenlijk over HR?

 Veel beslissingen lijken niet steeds door veel HR-ervaring te worden geïnspireerd. In de driepartite tussen werkgevers, werknemers en overheid, neemt de politiek een steeds actievere rol als het gaat om loonvorming. Maar ook met de arbeidsdeal lijkt de overheid meer en meer solo-slim te spelen.

 Wat is dan de toekomst van het sociaal overleg? In deze sessie kijken we naar tendenzen en bezorgdheden inzake het sociaal overleg in België samen met Manou Doutrepont.

 Praktisch: woensdag 15 november om 18 uur