Skip to main content

Doelstellingen

Verbinden

HR-verantwoordelijken te verbinden en een netwerk te bieden waar in alle vertrouwen over uitdagingen en ontwikkelingen kan gesproken worden.

Uitwisselen van informatie en ervaringen

Het uitwisselen van informatie en ervaringen om zo bij te dragen tot het HR-gebeuren in de eigen organisatie.

Leerervaringen

Het aanbieden van leerervaringen, inhoud en kennis.